martes, 14 de febrero de 2017

La sorpresa de la página 24Querido Ramon, muchas gracias.

῎Εφη δέ μοι πολλάκις, εὖ ἴστε, μὰ Δία καὶ Μούσας, ὁ παιδαγωγὸς ἔτι παιδαρίῳ κομιδῇ· «Μή σε παραπειθέτω τὸ πλῆθος τῶν ἡλικιωτῶν ἐπὶ τὰ θέατρα φερόμενον ὀρεχθῆναί ποτε ταυτησὶ τῆς θέας. ῾Ιπποδρομίας ἐπιθυμεῖς; ἔστι παρ’ ῾Ομήρῳ δεξιώτατα πεποιημένη· λαβὼν ἐπέξιθι τὸ βιβλίον. Τοὺς παντομίμους ἀκούεις ὀρχηστάς; ἔα χαίρειν αὐτούς· ἀνδρικώτερον παρὰ τοῖς Φαίαξιν ὀρχεῖται τὰ μειράκια· σὺ δὲ ἔχεις κιθαρῳδὸν τὸν Φήμιον καὶ ᾠδὸν τὸν Δημόδοκον. ῎Εστι καὶ φυτὰ παρ’ αὐτῷ πολλῷ τερπνότερα ἀκοῦσαι τῶν ὁρωμένων·

- Julián, Misopogon 351 d

1 comentario:

  1. Ui! Això és inesperat, una exageració... Bé, no sé si fóra millor fer cas dels companys (ἡλικιώται) de l’erudit emperador perquè si l’Odissea ens fa companyia, també atreu veure competions, pantomimes o passejar pels jardins!

    ResponderEliminar

10 razones para seguir pendiente de México

Sigo, inevitablemente, con un pie en México En primer lugar, porque tengo en mi poder un manuscrito de una novela inédita que me he...